Uutiset

Pohjoismailla kärkipaikat kaikilla mittareilla

Pohjoismaat muodostavat maailman kehittyneimpien maiden kärjen YK:n inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna. YK:n kehitysohjelman UNDP:n raportin kärkisijoilla on kolme Pohjoismaata Norjan pitäessä ykköspaikkaa.Seuraavina tulevat Islanti ja Ruotsi, kun taas Suomi on neljästoista. Indeksi yhdistää tilastot eliniänodotuksesta, koulutustasosta, lukutaitoisten osuudesta sekä kansantulosta asukasta kohti.Naisten yhteiskunnallista asemaa mittaavan indeksin viiden kärjen muodostavat kaikki Pohjoismaat, Islanti kärjessä ja Suomi viidentenä. Inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna listan jälkipään maista valtaosa on Saharan eteläpuolisen Afrikan maita.YK:n kehitysohjelman UNDP:n vuoden 2000 vuosituhatkonferenssissa asetettuihin tavoitteisiin kuuluu mm. köyhyyden ja nälän puolittaminen, peruskoulutuksen saaminen kaikille lapsille sekä lapsi- ja äitikuolleisuuden ja sairauksien vähentäminen vuoteen 2015 mennessä - muistaen ympäristön kannalta kestävän kehityksen.