Uutiset

Kuluttajat luottavat edelleen omaan talouteensa

Suomalaisten kuluttajien luottamus omaan talouteensa pysyy edelleen vahvana, vaikka näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä ovat heikentyneet.Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan luottamusindikaattori oli kesäkuussa 7,2 eli selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattorin pisteluku oli 14,8 ja toukokuussa 8,6.Kesäkuussa 23 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Sitä vastoin useampi eli 32 prosenttia kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain kymmenen prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.Vaikka kesäkuussa yli puolet arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana, vain kahdeksan prosenttia työllisistä arveli työttömyyden osuvan omalle kohdalleen.