Uutiset

KHO tiukensi Forssan liito-oravametsän lupaehtoja

Korkein hallinto-oikeus on tiukentanut Forssan Konikallion liito-oravametsän hakkuiden lupaehtoja. KHO hylkäsi valituksissa tehdyt esitykset hakkuiden kokonaan kieltämisestä, mutta kumosi aiemmat päätökset hakkuiden sallimisesta noin 2,5 hehtaarin alalla. Kiistellyn alueen kokonaispinta-ala on kuutisen hehtaaria.Päätös on merkittävä, sillä Euroopan unioni on vaatinut Suomelta nykyistä tiukempaa liito-oravan suojelua. Hallintoneuvos Lauri Tarasti luonnehti KHO:n päätöstä kompromissiksi.Hämeen ympäristökeskus ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus ovat aiemmin hyväksyneet tietyin ehdoin koko alueen hakkuusuunnitelman. Päätöksestä valittivat sekä naapurit että Lounaisen Sisä-Suomen luonnonsuojeluyhdistys.KHO:n päätöksen mukaan hakkuualueilla on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä pesäpuut ympäristöineen jätettävä riittävän laajoina hakkuiden ulkopuolelle. Lisäksi hakkuita ei saa tehdä liito-oravan lisääntymisaikana.