Uutiset

Yli kolmannes pääsi töihin työvoimakoulutuksella

Runsas kolmannes viime vuonna työvoimakoulutuksen aloittaneista työttömistä on työministeriön kyselyn perusteella päässyt töihin suoraan koulutuksen jälkeen. Neljä viidestä ammatillisista koulutuksista työllistyneistä oli sitä mieltä, että töihin pääsy liittyi juuri saatuun koulutukseen. Tulosten mukaan työvoimakoulutus työllistää sitä paremmin, mitä lähempänä työelämää sen sisältö on.Kaikkiaan 34 546 opiskelijalta internetin kautta saadun palautteen perusteella välitön työllistyminen koulutuksen jälkeen on parantunut vuosien 2001 ja 2002 välillä. Yli 77 prosenttia arvioi koulutuksen asiantuntevuutta arvosanalla hyvä tai erinomainen. Luku nousi edellisvuodesta 3,2 prosenttiyksikköä.Välittömästi työllistyneiden ja kaikkien vastanneiden palautteita verrattaessa havaittiin, että töihin pääsyyn vaikutti erityisesti koulutusten työelämäyhteyksien laatu. Koulutusten sisältöjen, harjoitusten ja työmenetelmien tulee vastaajien mielestä olla hyödyllisiä todellisessa työssä.