Uutiset

Vakuutuskassa takaa pummilla matkustavat

Internetissä toimiva palvelu tarjoaa ilman lippua pääkaupunkiseudulla matkustaville vakuutusrenkaan. Palvelun tarjoajat lupaavat kuukausimaksua ja omavastuuta vastaan maksaa pummilla matkustamisesta kiinnijääneiden tarkastusmaksut.Pummeiksi itseään kutsuvat palvelun tarjoajat vaativat pääkaupunkiseudulle maksutonta joukkoliikennettä. Heidän mielestään joukkoliikenteen maksut ovat pienituloisille kohtuuttomia. Ilmainen joukkoliikenne vähentäisi myös yksityisautoilua, mikä puolestaan vähentäisi ilmansaasteiden määrää.Käytännössä palvelu toimii niin, että pummikassaan liittynyt lähettää liputta matkustamisesta saamansa laskun kassaan, joka maksaa sen lukuun ottamatta kymmenen euron omavastuuta. Kassan kuukausimaksu on 15 euroa tai 75 euroa puolelta vuodelta.YTV:n mukaan pummikampanja vahingoittaa joukkoliikennejärjestelmää. Seutuliikenne on lisäksi YTV:n mukaan utopiaa.