Uutiset

EU-turva suomalaisille mieluisampi kuin Naton suoja

Suomalaiset ovat selvästi valmiimpia hakemaan turvaa vielä teoreettisesta eurooppalaisesta puolustusliitosta kuin Natosta.STT:n Suomen Gallupilla teettämän mielipidemittauksen mukaan yli puolet on valmis liittymään EU:n puolustusliittoon, jos sellainen unionissa muodostetaan.Vastanneista 51 prosenttia kannatti ajatusta, 35 prosenttia vastusti.Natoon halusi vain 16 prosenttia vastanneista. 65 prosenttia vastusti. Tulos on samansuuntainen kuin aiemmissakin vastaavissa mittauksissa.Mittauksessa kyseltiin vastaajilta myös arviota siitä, miten jompaan kumpaan puolustusyhteistyöhön liittyminen vaikuttaisi Suomen turvallisuuteen. Useimmat eivät uskoneet, että tilanne muuttuisi olennaisesti.EU-puolustuksen antamaan lisäturvaan uskoi 31 prosenttia vastanneista. 47 prosenttia arveli, että tilanne pysyisi ennallaan.Vastaajista 17 prosenttia uskoi puolestaan Nato-jäsenyyden lisäävän Suomen turvallisuutta. Yli puolet, eli 53 prosenttia ei uskonut Nato-jäsenyyden vaikuttavan mitenkään.Mielipidemittauksessa kysyttiin kantaa tuhannelta vastaajalta. Virhemarginaali on kolme prosenttia suuntaansa.