Uutiset

Rantavalvonta elpyy Suomessa

Uinninvalvonta Suomen yleisillä uimarannoilla on elpymään päin. Ainakin Helsingin, Espoon ja Oulun suurimmilla rannoilla tapaa tulevana suvena rantavalvojia. Heitä ei kuitenkaan ole yhtä paljon kuin ennen 1990-luvun vaihteen lamaa.- Suomessa on 3 000 uimarantaa, ja vain murto-osassa niistä on rantavalvontaa, kertoo koulutuspäällikkö Jukka Läärä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta.Liiton tavoite olisi, että joka kunnassa olisi ainakin yksi ranta, jossa vahtisi uinninvalvoja.Rantavalvojan pääasiallinen tehtävä on pitää yllä järjestystä rannalla, mutta viime kädessä valvoja toimii myös hengenpelastajana. Viranomaiset eivät ole asettaneet rantavalvojille muita vaatimuksia kuin täysi-ikäisyyden. Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto suosittelee, että uinninvalvojan tulisi olla suorittanut hengenpelastus- ja ensiapukurssit.Suomessa hukkui 1940-luvun lopun pahimpina vuosina yli 700 ihmistä. Määrä on laskenut tasaisesti, ja viime vuonna luku oli 179.