Uutiset

Maahanmuuttajien määrä poliisikoulun hakijoissa kasvanut

Maahanmuuttajataustaisia poliiseja on tällä hetkellä Suomessa noin puolisenkymmentä. Maahanmuuttajataustaisten hakijoiden määrä poliisikouluun on kuitenkin viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt. Viimeisten viiden vuoden aikana poliisikouluun hakeneiden joukossa on ollut jo useita kymmeniä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.Edelleen maahanmuuttajien määrä poliisien joukossa on häviävän pieni. Kaikkiaan poliisimiehiä on noin 7 700.Maahanmuuttajatausta on koettu poliisin työssä enemmän voimavaraksi kuin rasitteeksi. Yhteiskuntatieteiden maisterin Merja Määttäsen juuri valmistunut tutkimus kertoo tutkimuksessa tienraivaajapoliiseiksi kutsuttujen todellisuudesta 2000-luvun Suomessa.