Uutiset

Männiköitä harvennettu liian kovalla kädellä

Lähes puolet Etelä-Suomen männiköistä on harvennettu suositeltua harvemmiksi. Tämä käy ilmi viimevuotisista metsäkeskusten tarkastuksista, joissa seurattiin korjuujälkeä. Sen sijaan puutavaran korjuun aiheuttamia puusto- ja maastovaurioita havaittiin tarkastuksissa vain vähän.Kasvamaan jätetyn puuston määrä alitti metsänhoitosuositusten vähimmäisrajan lähes puolessa tarkastetuista männiköistä. Liian kova harventaminen johtaa puun tuotoksen alenemiseen seuraavan 10 vuoden aikana.Metsätalouden kehittämiskeskuksen Tapion mukaan männiköitä on harvennettu metsänhoitosuosituksia voimakkaammin jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Metsäkeskukset antavat tarkastustuloksista vuosittain palautetta puutavaran korjuuorganisaatioille.