Uutiset

Kuulovammaisen lapsen perhe tarvitsee tukea

Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto on huolissaan uusien kuulovammaisten lasten perheiden riittävästä tiedon saannista. Liitto vaatii, että näille perheille on turvattava mahdollisuus kaikkeen saatavilla olevaan kokemusperäiseen, tutkittuun ja julkaistuun tietoon kuulovammaisuudesta.- Kuulovammaisten lasten kuntoutuksesta vastaavien ammatti-ihmisten on annettava tietoa perheille siitä, mikä merkitys kommunikaatiolla on lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen kehittymiselle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, liitto tähdentää tuoreessa lausumassaan.Liitto muistuttaa, että riittävän vuorovaikutuksen kehittyminen luo hyvän pohjan lapsen henkiselle, sosiaaliselle, tiedolliselle ja tunne-elämän kehitykselle.