Uutiset

Merenkulkulaitos yhtä mieltä tarkastusviraston kanssa

Merenkulkulaitos pitää oikeana Valtiontalouden tarkastusviraston suositusta, jonka mukaan Merenkulkulaitoksen kaupallinen ja tuotannollinen toiminta pitää eriyttää virastosta ja viranomaistoiminnoista.Tänään lähettämässään lehdistötiedotteessa Merenkulkulaitos kertoi tehneensä viime helmikuussa liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksen laitoksen organisaation uudistamisesta. Sen mukaan merenkulun viranomaisena toimivasta Merenkulkulaitoksesta eriytettäisiin kolme liikelaitosta: varustamoliikelaitos, luotsauslaitos ja lauttaliikelaitos.Merenkulkulaitos toteaa, että sen kaupalliseen toimintaan liittyvää valvontaa ja menettelyjä on parannettu säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita tarkistamalla ja muuttamalla.Monitoimimurtajat hankittiin jäämurron taloudellisuuden parantamiseksi, Merenkulkulaitos tähdentää. Kaupallisella toiminnalla on voitu kattaa avovesikaudella monitoimimurtajien käyttö- ja erilliskustannukset, mutta ei perusjäänmurtajan pääomakustannuksia.