Uutiset

Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisissä kasvoi

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 3 prosenttia helmikuussa. Sen sijaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät helmikuussa 4 prosenttia, käy ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.Yöpymisten kokonaismäärä väheni nyt 2 prosenttia vuoden 2002 helmikuuhun verrattuna.Suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä helmikuussa olivat saksalaiset. He yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä lähes 35 000 kertaa, missä on liki kymmeneksen kasvu viimevuotisesta. Seuraavana eniten ulkomailta saapui hotelliyöpyjiä Britanniasta.Suhteessa eniten osuuttaan yöpyjistä kasvattivat ranskalaiset, joiden yöpymiset lisääntyivät helmikuussa 34 prosenttia viimevuodesta.Tammi-helmikuussa yöpymisten kokonaismäärä väheni 4 prosenttia. Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin tänä aikana kaikkiaan 1,9 miljoonaa kertaa.Huomionarvoista on, että Suomeen suuntautuva matkailu EU-maista kasvoi tammi-helmikuussa liki 12 prosenttia.