Uutiset

Hallinto-oikeus: Vuosaaren sataman lupa kunnossa

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt vaatimukset Vuosaaren sataman ympäristöluvan kumoamisesta. Valitukset oli tehty siitä, että Helsingin ympäristölautakunta myönsi hankkeelle ympäristöluvan.Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunta oli toimivaltainen ja sen jäsenet esteettömiä tekemään päätöksen luvasta. Ympäristöselvitykset olivat riittävät.Hallinto-oikeus viittasi tänään antamassaan päätöksessään korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemmin tekemään päätökseen, jossa se totesi Vuosaaren sataman asemakaavan lailliseksi. Korkein hallinto-oikeus joutui jo silloin pohtimaan, onko alue sopiva tavarasatamalle ja sen liikenneyhteyksille.