Uutiset

Kalanpoikasia istutetaan merialueille

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on aloittamassa jokakeväiset kalanistutukset. RKTL istuttaa Saaristo- ja Selkämerelle, Suomenlahdelle sekä Vuoksen vesistöalueelle yhteensä 1,5 miljoonaa lohen-, järvilohen ja meritaimenen poikasta. Istutusten arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa.Istutuksilla pyritään uhanalaisten kalakantojen ylläpitämiseen ja elvyttämiseen sekä lohenkalastuksen turvaamiseen.Saaristomeren alueelle istutetaan 35 000 nevanlohen vaelluspoikasta. Niistä yli 30 000 lasketaan Aurajokeen, josta on kehittynyt merkittävä virkistyskalastuskohde keskellä kaupunkia.