Uutiset

Ministereiden työnjakoon ei suuria muutoksia

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen (kesk.) johtaman hallituksen 18 ministerin tehtävät ja työnjako eivät juuri poikkea aiemmasta käytännöstä. Valtioneuvoston tänään vahvistaman tehtäväjaon mukaan pääministerille kuuluvista EU-asioista osa jää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen (kesk.) hoidettaviksi. Näitä ovat hallituksen EU-sihteeristölle kuuluvat asiat.Päätyökseen Lehtomäki käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat kysymykset. Muilta osin ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvista asioista vastaa ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja (sd.). Pääministerin sijaisena toimivan valtiovarainministeri Antti Kalliomäen (sd.) ja toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin (r.) välinen työnjako toteutetaan siten, että Wideroos käsittelee hallinnon kehittämisosastolle ja rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.