Uutiset

Helsingin yliopiston rahanjakomalli uudistuu

Helsingin yliopisto uudistaa sisäisen rahanjakomallinsa. Uusi malli koostuu 30 prosentin tulosrahasta ja 70 prosentin tasapainottavasta osuudesta. Lisäksi sivuaineopintoja tuetaan erillisellä lisärahalla. Uudistettu rahanjakomalli otetaan käyttöön vuoden 2004 alusta.Kuten tähänkin mennessä, tuloksellisuusraha määräytyy opetuksesta, tutkimuksesta ja jatkotutkinnoista. Uutta laskennassa on, että tutkintoina käytetään viimeisimmälle vuodelle painotetun sijaan kolmen vuoden keskiarvoa. Yli 10 prosentin ylityksiä asetetuista tutkintotavoitteista ei makseta.Perustutkimuksen rahoitus määräytyy niin sanotuilla painokertoimilla. Mitä kalliimpi on perustutkinto, sitä korkeampi on painokerroin ja tiedekunnan saama rahoitus. Suurin painokerroin on eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla. Alimmat kertoimet ovat muun muassa valtiotieteellisellä ja oikeustieteellisellä tiedekunnalla.Jotta uuteen malliin siirryttäessä minkään tiedekunnan rahoitus ei laskisi liikaa, yliopiston päättävä elin voi myöntää tiedekunnille ns. strategista rahaa.