Uutiset

Palvelualat eivät pelkää EU:n laajenemisen haittoja

Euroopan unionin laajentuminen ei Palvelutyönantajien selvityksen mukaan aiheuta suuria uhkia tai muutoksia Suomen palveluelinkeinoille. Palvelualoilla ei uskota sen lisäävän merkittävästi yritystoiminnan laajenemista tai ulkomaisten firmojen tuloa Suomeen.Myös Itä- ja keski-Euroopasta tulevan työvoiman määrän arvioidaan pysyvän kohtuullisena.EU:n 10 uuden jäsenmaan tuomat muutokset ovat PT:n arvion mukaan pääosin myönteisiä. Ne vilkastuttavat kauppaa ja matkailua sekä tukevat logistiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä. Kilpailu kovenee joillakin aloilla.Ostosmatkailu Suomen ja Viron välillä lisääntyy edelleen. Virosta haetaan jatkossakin alkoholia, tupakkaa, elintarvikkeita, elektroniikkaa ja optisia tuotteita. Uusien jäsenmaiden yritysten oletetaan olevan liian heikkoja menestyäkseen Suomessa.Suurimmat uhkat syntyvät epäterveestä kilpailusta, ravintoloissa ja kuljetuksissa sekä sosiaaliturvan väärinkäytöstä.