Uutiset

Kolme uutta aluetta ehdolla Naturaan

Ympäristöministeriö ehdottaa Natura 2000-verkostoon kolmea uutta aluetta ja yhtä aluetta poistettavaksi siitä. Lisäksi esitetään 27 nykyisen alueen supistamista ja viiden alueen laajentamista.Uusiksi alueiksi Natura-verkostoon ehdotetaan nyt Kemihaaran soita ja Karunginjärveä Lapissa sekä Peuralamminnevaa Keski-Suomessa.Uusi ehdotus tehtiin sen jälkeen kun Korkein hallinto-oikeus oli palauttanut osan alueista takaisin ympäristöministeriölle uudelleen valmisteltavaksi. Palautettujen alueiden valinnan perusteet olivat olleet puutteellisia tai rajaukset oli riittämättömästi perusteltuja.Ehdotetut muutokset ovat nähtävillä toukokuun puoliväliin saakka niissä kunnissa, joita muutokset koskevat. Ehdotuksiin voi tutustua myös ympäristökeskuksissa. Huomautukset pitäisi toimittaa ympäristökeskuksille niinikään toukokuun puoliväliin saakka.