Uutiset

Pelastustoimen kustannusten nousu pelottaa kuntia

Kunnat pelkäävät, että pelastustoimen alueellistaminen nostaa pelastustoimesta aiheutuvia kustannuksia ja heikentää paikallistuntemusta. Kunnat pitävät ensi vuoden alusta toteutettavan uudistuksen uhkina myös byrokratian lisääntymistä ja kuntien omien vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä. Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston kunnallistieteen laitoksella tehdystä tutkimuksesta. Vastuu pelastustoimen hoitamisesta siirtyy vuoden 2004 alussa yksittäisiltä kunnilta kuntien yhteistoimintaan perustuville alueille. Tutkijan mukaan kunnat ovat huolissaan myös vapaapalokuntien tulevaisuudesta.