Uutiset

Vuodepotilaat kaipaavat enemmän yksityisyyttä

Sairaalan vuodeosastolla olevien potilaiden yksityisyyttä tulisi kunnioittaa nykyistä enemmän. Terveystieteiden tohtori Eerika Rosqvistin väitöskirjan mukaan sairaalahenkilökunta tarvitsee lisää tietoa potilaiden henkilökohtaisen tilan merkityksestä.Tutkimuksen mukaan potilaiden henkilökohtaista tilaa loukataan sairaaloissa erityisesti kosketuksella sekä kuulo- ja hajuaistin kautta.Etenkin naispotilaat kokevat kaiken ilman lupaa tapahtuvan kosketuksen epämiellyttäväksi. Osa miespotilaista puolestaan karsastaa mieshoitajan kosketusta.Suurin osa Rosqvistin haastattelemista potilaista ei kokenut hoitajan kosketusta epämiellyttäväksi missään tilanteessa.Rosqvistin mukaan potilaan yksityisyys jää turhan vähälle huomiolle henkilökunnan kiireen, välinpitämättömyyden ja tietämättömyyden vuoksi.Kosketuksen lisäksi potilaan henkilökohtaista tilaa saattaa loukata pelkästään se, että hoitaja tuoksuu voimakkaasti vaikkapa tupakalle tai hielle.