Uutiset

EU:lta huomautus Suomen pirtun maahantuontikiellosta

Suomi on saanut EU:n komissiolta virallisen huomautuksen pirtun maahantuontikiellosta. Komission mukaan Suomen lainsäädäntö on ristiriidassa perussopimuksen kanssa, kun yli 80-tilavuusprosenttisen alkoholin tuonti muista EU-maista on kielletty.Tuontikiellon perusteena on se, että väkiviinan käyttö on meillä kielletty kuluttajilta. Komission mielestä väkiviinan sulkeminen kokonaan pois Suomen kuluttajamarkkinoita on äärimmäinen toimenpide, jota ei voida pitää välttämättömänä eikä oikein suhteutettuna tavoitteisiin nähden.Komission antama huomautus on jatkoa vanhalle kiistalle.Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata huomautukseen. Ellei komissio ole tyytyväinen Suomen vastaukseen, se voi antaa Suomelle vielä perustellun lausunnon ja lopulta viedä asian EY-tuomioistuimen käsiteltäväksi.