Uutiset

Kiinteistöliitto: Taloyhtiöille turvallisuussuunnitelma

Jokaisen taloyhtiön tulisi laatia turvallisuussuunnitelma, painottaa Kiinteistöliitto. Tällainen suunnitelma edistäisi liiton mukaan palo- ja sähköturvallisuutta sekä murtojen ehkäisyä.Pelastuslainsäädäntö edellyttää erityisen turvallisuussuunnitelman laatimista, jos taloyhtiössä on vähintään viisi asuinhuoneistoa.Kiinteistöjen turvallisuutta on mahdollista parantaa esimerkiksi teknisin keinoin kuten lukko- ja murtosuojauksella sekä kameravalvonnalla. Myös valaistus ja piha-alueen siisteys ovat oleellisia.Kiinteistöliiton lakimies Juha Terho arvioi, että lainsäädännön kehitys on kulkenut Suomessa yhä enemmän yksityisyyden suojaa korostavaan suuntaan. Hänen mukaansa olisi kuitenkin tärkeätä, että lainsäädännöllä voitaisiin turvata taloyhtiölle oikeus talonkirjojen pitämiseen. Asukkaat voitaisiin Terhon mukaan aivan hyvin velvoittaa ilmoittamaan muutostaan myös taloyhtiölle.Nykylainsäädäntö ei edellytä muuttoilmoituksen tekemistä taloyhtiön edustajalle eli käytännössä isännöitsijälle