Uutiset

Akateemikko Miettinen: Irakilla ehkä kemiallinen ase

Akateemikko Jorma K. Miettinen uskoo, että Irakilla saattaa olla vielä kemiallisia aseita, vaikka niitä hävitettiinkin suuria määriä edellisen Persianlahden sodan jälkeen YK:n alaisen valvontaelimen UNSCOMin valvonnan alaisena.Irak ei ole ratifioinut kemiallisen aseen kieltosopimusta, ja kemiallisten aseiden valmistus on voinut olla mahdollista sen jälkeen, kun asetarkastajat poistuivat maasta.Miettinen pohtii, joutuvatko amerikkalaiset käyttämään Irakin runsasväkisessä pääkaupungissa Bagdadissa ns. pehmeitä menetelmiä. Yhdysvalloissa on hänen mukaansa kehitetty suurten kansanjoukkojen hillitsemiseksi sekä fysikaalisilla että kemiallisilla menetelmillä toimivia ei-tappavia aseita.Vuonna 1997 voimaan tullut kemiallisten aseiden täyskieltosopimus kieltää minkä tahansa kemiallisen aineen sotilaallisen käytön, jos se voi aiheuttaa kuoleman, tilapäisen toimintahäiriön tai pysyvän haitan eläimille tai ihmisille.