Uutiset

Hirvikantaa vähennetään edelleen

Hirvikantaa vähennetään edelleen. Ensi syksynä on tarkoitus vähentää hirvikantaa noin 85 000 hirvellä, mikä on suunnilleen yhtä suuri määrä kuin viime syksyn jahtien kaatomäärä.Maa- ja metsätalousministeriö, riistaviranomaiset ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioivat tämänhetkisten kanta-arvioiden perusteella hirvikannan laskeneen.Uusimmat kanta-arviotiedot osoittavat, että viime syksyn 84 500 hirven kaatomäärällä hirvikanta kääntyi laskuun maan etelä- ja keskiosissa. Toisaalta hirvien määrä on lievästi kasvanut maan pohjoisosissa. Syksyn metsästyksen jälkeinen hirvikanta on 110 000-120 000 yksilöä. Kanta on arvioitu vastaavalla tavalla kuin vuosi sitten. Suunnitelmallisesti toteutettu viime syksyn hirvenmetsästys näkyy myös vahinkomäärissä. Hirvikolarit ja arvioidut metsävahingot vähenivät seitsemällä prosentilla edellisvuodesta ja arvioidut maatalousvahingot vähenivät peräti 27 prosenttia.