Uutiset

Myönteisyys auttaa epilepsialasta

Ympäristön myönteinen asenne ja oikea tieto auttavat epilepsiaa sairastavaa lasta elämään normaalia elämää.Kodissa, päiväkodissa, koulussa ja harrastustoiminnan parissa vallitseva myönteinen henki luo Epilepsialiiton puheenjohtajan neurologian dosentti Reetta Kälviäisen mukaan suotuisan ilmapiirin lapsen kasvulle sekä vahvan minäkuvan rakentamiselle.- Minäkuvan on todettu olevan myönteisin niillä lapsilla, joiden lähipiiri kokee epilepsian vähiten rajoittavaksi, sanoi Kälviäinen.Epilepsian hoidon kulmakiviä ovat oireiden varhainen tunnistaminen ja tutkimusten jälkeen lääkehoidon aloittaminen sekä asiallinen perustieto epilepsiasta, sen syistä, lääkehoidosta ja ennusteesta. Tärkeää on myös lapsen, perheen ja hoitoon osallistuvien muiden henkilöiden myönteinen asenne epilepsiaa sekä lapsen tulevaisuutta ja kehitystä kohtaan.Suomessa epilepsiaa sairastaa noin 5 000 alle 15-vuotiasta lasta ja nuorta. Vuosittain siihen sairastuu lähes tuhat lasta.