Uutiset

MAOL: Matematiikan opettajapula uhkaa

Suomea uhkaa matematiikan opettajapula, varoittaa Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL. Liitto muistuttaa, että vuoteen 2010 mennessä eläkkeelle jää lähes 2 100 matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettajaa. Määrä vastaa noin 45:tä prosenttia MAOLin nykyisestä jäsenmäärästä.Liiton mukaan opettajavajaus ei välttämättä helpotu, vaikka alan koulutusmäärät saataisiin kasvamaan. Valmiiksi koulutettuja opettajia siirtyy yhä enenevässä määrin muihin ammatteihin.MAOL korostaa, että ainoa ratkaisu ongelmaan on opetustyön arvostuksen lisääminen ja palkkauksen kohentaminen.