Uutiset

Lapsen vähäinen jokeltelu voi olla kielihäiriön oire

Suomalaislapset alkavat jokellella 6-7 kuukauden ikäisinä. Jokeltelu on sitä, että lapsen ääntelyyn ilmestyvät tavusarjat, joissa vokaali- ja konsonanttiryhmän vaihtelevat säännönmukaisesti tyyliin bäbäbä, dadada. Etenkin jokeltelun konsonanttien niukkuus voi viitata myöhempiin kielen pulmiin, tutkija Marja-Leena Laakso kirjoittaa artikkelissaan Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikointi.Laakson artikkeli on julkaistu torstaina ilmestyneessä kirjassa Joko se puhuu? Kirja käsittelee kielenkehityksen vaikeuksia varhaislapsuudessa. Sen yksi keskeinen sanoma on, että ongelmat olisi havaittava mahdollisimman aikaisin.Jos 2-vuotiaalla lapsella on alle 10 sanan sanavarasto eikä lapsi muodosta kahden sanan lauseita, on syytä tutkia, mistä se johtuu. Niin myös se, jos 2-vuotias ei noudata lyhyitä ohjeita tai ymmärtää ne väärin. Jatkotutkimuksia tarvitaan etenkin, jos 2-vuotiaalla on suppea sanavarasto eikä hän ymmärrä puhetta.