Uutiset

Heikko talouskasvu ei pahentanut työttömyyttä

Heikentynyt talouskasvu ei viime vuoden aikana lisännyt työttömyyttä Suomessa. Noin 1,6 prosentin talouskasvusta huolimatta työttömyysaste säilyi edellisvuoden tasolla 9,1 prosentissa.Luvut käyvät ilmi työministeriön eduskunnalle vuosittain toimittamasta työllisyyskertomuksesta.Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2002 työttömiä oli keskimäärin 237 000 eli saman verran kuin vuotta aiemmin.Työllisiä oli viime 5 000 enemmän kuin vuonna 2002 eli keskimäärin 2,37 miljoonaa.Työllisyys parani erityisesti palvelualoilla. Rahoituksen, vakuutuksen ja liike-elämän palveluksessa työpaikat lisääntyivät edellisestä vuodesta yhteensä noin 7 000:lla ja kaupan alalla 6 000:lla. Eniten työllisyys väheni yhä maataloudessa, jossa vähennystä oli runsaat 8 000 henkilöä.Palkansaajien työsuhteista keskimäärin 75,3 prosenttia oli kokoaikaisia ja 8,5 prosenttia osa-aikaisia. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli viime vuonna 16,1 prosenttia palkansaajista eli lähes 340 000 henkilöä.