Uutiset

Nato-asiakirjoja hukanneelle upseerille sakkoja

Miinalaivan päällikkönä toiminut 36-vuotias upseeri tuomittiin Helsingin hovioikeudessa tänään tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Upseeri sai Nato-asiakirjojen kopioiden huolimattomasta käsittelystä rangaistukseksi 20 päiväsakkoa eli 390 euroa.Nato-asiakirjoja sisältäneet jätesäkit löytyivät keväällä 2001 Mynämäeltä tien varresta hiekkakuopasta. Upseeri oli yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittaessaan käyttänyt diplomityönsä lähteenä mm. kolmea julkaisematonta Natoa käsitellyttä asiakirjaa. Ne olivat päätyneet sinne upseerin asunnon muuton yhteydessä.Hiekkakuopalta löytyneet salassa pidettävät Suomen ja Naton asiakirjat päätyivät iltapäivälehden toimittajalle. Upseeri vakuutti, että oli ennen muuttoa laittanut kopioimansa paperit jätesäkkeihin ja toimittanut Maanpuolustuskorkeakoululle poltettaviksi sellaiset asiakirjat, joita ei tarvinnut palauttaa puolustusvoimille.Kolmen eri pääesikunnan osaston lausuntojen mukaan asiakirjojen julkitulosta ei sinänsä ole aiheutunut vahinkoa Suomelle tai puolustusvoimille.