Uutiset

Itämeren suojelu vaaliohjelmien ympäristösuosikki

Itämeren suojelu on päässyt lähes poikkeuksetta kärkeen, kun puolueet ovat valinneet ympäristötavoitteita vaaliohjelmiinsa. Suuret ja keskisuuret puolueet nostavat Itämeren suojelun jollakin tavalla esille, vain painotukset vaihtelevat.Puolueet haluavat pienentää ennen kaikkea öljyonnettomuuksien riskejä. Rehevöitymistäkään ei unohdeta, mutta tämä Itämeren pahin ympäristöongelma jää kuitenkin monessa vaaliohjelmassa öljykuljetusten varjoon.Yksikään seitsemästä puolueesta ei kiinnitä vaaliohjelmassaan huomiota Itämeren tutkimukseen.Puolueet eivät myöskään puhu rahasta, kun ne vaativat Itämeren suojelua lisättäväksi. Rannikkovesien puhdistumista edistäisi etenkin typen poisto yhdyskuntien jätevesistä, mutta vain harva Itämeren valuma-alueen kunta on siihen tähän mennessä panostanut.