Uutiset

Käräjäoikeudessa käsiteltäviä asioita aiotaan karsia

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea esittää monien rutiininomaisesti ratkaistavien tapausten siirtämistä pois käräjäoikeuksien käsittelystä. Tällaisia ovat muun muassa kiinteistöjen kirjaamisasiat, riidattomien saatavien perintää koskevat asiat ja avioerotapaukset.Itä-Suomen hovioikeuden presidentin Markku Arposen johtama komitea jätti tänään välimietintönsä, jossa esitetään myös useita muita keinoja tuomioistuinten sopeuttamiseksi muuttuviin vaatimuksiin seuraavien 15-20 vuoden aikana.Käräjäoikeuksien kokoonpanoja voitaisiin esimerkiksi vahvistaa tärkeissä ja vaikeissa tapauksissa, jotta lainkäytön painopiste siirtyisi enemmän käräjäoikeuksille. Pitäisi myös harkita ryhmäkanteiden käyttöönottoa, jotta yhdelle ihmiselle pienet, mutta laajaa joukkoa koskevat asiat saataisiin käsittelyyn.