Uutiset

Henkinen väkivalta työpaikalla on terveysriski

Henkinen väkivalta ja kiusaaminen työpaikalla ovat riski terveydelle, selviää Maarit Vartia-Väänäsen väitöskirjatutkimuksesta.Vartia-Väänänen sanoo, että jo muutaman kuukauden jatkunut henkinen väkivalta aiheuttaa hyvinvoinnin häiriöitä, erilaisia stressioireita kuten univaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia. Uhrien lisäksi myös kiusaamista todistamaan joutuvien työntekijöiden hyvinvointi ja työteho laskevat.Väitöskirjatutkimus perustuu tuhansille vankeinhoidon, sairaaloiden ja kuntasektorin työntekijöille tehtyyn kyselyyn. Vajaa kymmenesosa vastanneista joutui työpaikallaan henkisen väkivallan kohteeksi.Miesten ja naisten kokemassa henkisen väkivallan määrässä ei ole tutkimuksen mukaan merkittäviä eroja. Naisia kiusaavat yleensä työtoverit, miehiä yhtä usein esimiehet ja työtoverit. Myöskään ikä ei vaikuta kiusatuksi joutumiseen.