Uutiset

Suomi tuomitaan kalastusrikkomuksista

Suomi tulee saamaan EY-tuomioistuimessa tuomion kalastusvalvonnan laiminlyönneistä vuosina 1995 ja 1996. Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli EU-komission kannetta tänään ja totesi, että Suomi myöntää valvonnan olleen puutteellista, minkä seurauksena turskan ja Atlantin lohen kalastuskiintiöt ylitettiin.Vastauksessaan komission kanteeseen Suomi sanoo, että valvontajärjestelmä ei silloin toiminut reaaliaikaisesti, mutta valvontaa on nyt tehostettu. Suomi kiistää komission väitteen, jonka mukaan Suomi olisi laiminlyönyt velvollisuutensa rangaista niitä kalastajia, jotka ylittivät kiintiönsä.EY-tuomioistuimen tuomiota on jäsenmaan velvollisuus noudattaa, mutta se ei aiheuta muita seuraamuksia.