Uutiset

Alisuoriutuja uuvuttaa opettajan koulutyössä

Jyväskylän yliopistossa valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan alisuoriutuja koettelee opettajaa ja koulua. Alisuoriutujia on oppilaista noin viidennes ja heistä valtaosa poikia. Heikon koulumenestyksensä vuoksi he ovat syrjäytymisvaarassa. Toisaalta opettajat pitävät koululaitosta osasyyllisenä ongelmaan.Kasvatustieteiden maisteri Marita Kontoniemi selvitti tutkimuksessaan opettajien kokemuksia alisuoriutujista. Väitöskirja tarkastetaan tänään Jyväskylän yliopistossa.Haastateltujen opettajien mielestä alisuoriutujat ovat erityishuomiota tarvitsevista oppilaista työläimpiä ja vaikeimpia. Useimmille opettajille he ovat mielenkiintoisia haasteita, jotka laittavat ammattitaidon kovalle koetukselle. Osalle opettajista haasteet ovat niin ahdistavia, että ne vievät uupumuksen rajoille.