Uutiset

Tarvittaessa töihin tulevalle ei irtisanomiskorvauksia

Helsingin hovioikeuden päätöksen mukaan tarvittaessa töihin tulevalle työntekijälle ei tarvitse maksaa irtisanomisajan palkkaa eikä korvauksia irtisanomisesta, jos työvuorojen määrä on ollut vähäinen.Hovioikeus teki päätöksen tapauksessa, jossa useita vuosia samassa ravintolassa satunnaisia vuoroja tehneelle vahtimestarille ei enää annettu uusia vuoroja.Käräjäoikeuden mukaan vahtimestarille piti maksaa irtisanomisajan palkkaa yhdeltä kuukaudelta, lomakorvausta irtisanomisajalta ja 15 kuukauden palkkaa vastaava summa korvaukseksi perusteettomasta työsuhteen lopettamisesta.Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen sillä perusteella, että vahtimestari oli tehnyt vain 43 työvuoroa viime kahden ja puolen vuoden aikana. Hovioikeuden tulkinnan mukaan mies ei ollut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.