Uutiset

Aravauudistuksesta ei vieläkään sopua

Aravauudistusta ei vieläkään saatu ratkaistuksi. Asian käsittely jäi kesken valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.Asuntoasioista vastaavan ministerin Suvi-Anne Siimeksen (vas.) ja valtiovarainministeriön kesken on kiistaa edelleen siitä, kuinka paljon uudistus voi maksaa. Asiaan liittyy myös periaatteellisia kysymyksiä.Arava-asetusehdotus on jätetty aiemmin jo viisi kertaa pöydälle raha-asiainvaliokunnassa. Tällä kertaa Siimes ei halunnut asiaa pöydälle, joten valiokunnan istunto päätettiin keskeyttää. Sitä jatketaan huomenna.Aravajärjestelmän muutoksilla haluttaisiin vauhdittaa aravatuotantoa ja hidastaa aravavuokrien nousua. Aravalainojen kilpailukyky muuhun asuntorahoitukseen verrattuna on alentunut markkinakorkojen laskun vuoksi. Vuokra-aravalainojen korot ylittävät nykyisin selvästi markkinakorkojen tason.