Uutiset

Home koettelee varusmiehiä Savon prikaatissa

Savon prikaatin kasarmirakennuksissa on havaittu kosteusvaurioita, jotka selvitysten mukaan aiheuttavat varusmiehille merkittävän terveysriskin. Hometta epäillään esiintyvän myös Suomenlinnan Rannikkorykmentissä Isosaaren ja Mäkiluodon linnakkeissa.Molemmista tapauksista on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelijat ovat varusmiehiä, joiden mukaan useat varusmiehet ovat olleet homeen vuoksi jatkuvasti sairaina kärsien flunssasta ja kurkkukivusta.Pääesikunnan terveydenhuolto-osaston mukaan Savon prikaatin varusmiehillä esiintyy enemmän hengitystietulehduksia kuin Suomen varusmiehillä keskimäärin. Varmaa syy-yhteyttä kosteusvaurioihin ei pystytä todistamaan, mutta ne voivat olla ainakin osatekijä sairastumisessa.