Uutiset

Väkivallan pelko vähentää junamatkustamista

Turvattomuuden tunne ja väkivallan pelko vähentävät pääkaupunkiseudun asukkaiden kiinnostusta matkustaa lähiliikenteen junissa. VR:n ja eri viranomaisten yhdessä teettämän selvityksen mukaan 20 prosenttia nykyisistä vakituisista junamatkustajista sekä asemien lähiseutujen asukkaista matkustaisi junalla enemmän, jos he tuntisivat olonsa turvallisemmaksi. Tärkein turvattomuuden tunnetta ja väkivallan pelkoa lisäävä tekijä on selvityksen mukaan nuorison alkoholinkäyttö junissa ja asemilla. Junamatkustajista 62 prosenttia on nähnyt häiriköintiä. Itse häiriköinnin kohteeksi on joutunut 31,2 prosenttia matkustajista.Väkivallan kohteeksi on joutunut vain 1,4 prosenttia matkustajista, mutta väkivaltaa on junissa tai asemilla nähnyt 12,5 prosenttia matkustajista.