Uutiset

Nato-kannatus matalalla ehdokkaiden joukossa

Nato-jäsenyyden kannatus jää alhaiseksi kansanedustajaehdokkaiden keskuudessa. MTV3:n ja kuuden sanomalehden internetissä toimivaan vaalikoneeseen kertyneiden vastausten perusteella useimmat torjuvat ajatuksen kokonaan, kertoi MTV3:n Kymmenen Uutiset tänään.Useimmat ehdokkaat ilmoittivat olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan Suomen ei tule liittyä Natoon. Skaalalla, jossa 1 on täysin eri mieltä väittämän kanssa ja 5 täysin samaa mieltä, tuli keskiarvoksi 3,8.Vaalikoneen kysymyksiin oli vastannut runsas tuhat kansanedustajaehdokasta useista eri puolueista. Vaalikone toimii MTV3:n sekä kuuden Alma Median sanomalehden internetsivuilla.Vastaajat olivat myös varsin yksituumaisia siitä, että mahdollisesta Natojäsenyydestä pitäisi päättää kansanäänestyksellä. Tämän kysymyksen keskiarvoksi tuli 4,17.