Uutiset

Huumetestien laittomuuteen vaaditaan pikaista korjausta

Työnantajan oikeus teettää työpaikoilla huumetestejä on nousemassa entistä suuremmaksi ongelmaksi.Testejä tehdään jo sadoissa yrityksissä, vaikka edes sitä koskevaa lainsäädäntöä ei ole olemassa. Kyseessä on mittava juridinen ongelma, sillä päihdetestauksella puututaan perustuslaissa suojattuun henkilön fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.Oikeustieteen tohtori Ari Hirvonen Helsingin yliopistosta sanoo, että nykytilanne on paitsi eettisesti kyseenalainen, myös suorastaan lainvastainen. Päihdetestejä on tehty mm. vetoamalla yleiseen turvallisuteen piittaamatta perusoikeuksista. Sisäasiainministeri Ville Itälä ajaa testauksessa nykyistä tiukempaa linjaa vedoten sekä hoitoonohjauksen tarpeeseen että yleiseen turvallisuuteen.