Uutiset

Lääketieteellisen etiikan professuuri Turkuun

Turun yliopistoon on perustettu lääketieteellisen etiikan professorin virka ensi vuoden alusta lukien. Virka sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan kliiniselle laitokselle, mutta kytkeytyy tiiviisti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan filosofian laitoksen bioetiikan keskuksen toimintaan.Professuurin perustamisen taustalla on lääketieteen ja erityisesti biotieteiden alalla tapahtunut nopea kehitys, joka on nostanut pinnalle lukuisia eettisiä kysymyksiä kuten geenitekniikan, alkion kloonaamisen, keinohedelmöityksen ja perinnöllisyysneuvonnan. Potilaiden hoitovalintoihin ja priorisointiin liittyvät kysymykset ovat myös entistä enemmän esillä.Suureen eettiseen ongelmaryhmään kuuluvat kliiniset potilastutkimukset, tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen, tutkimusrahoitus sekä tutkijan ja yhteisön väliset suhteet.