Uutiset

Miten on mennyt intissä?

Joka kymmenes sotilaspassin käteensä saava miehistöön kuuluva varusmies kokee epäonnistuneensa täysin palveluksessaan. Kaikkiaan miehistöstä lähes kolmasosa antoi itselleen kouluarvosanan huono tai hyvin huono. Kiitettävän arvosanan itselleen antaa vain viisi sadasta. Tutkimus tehtiin Haminan varuskunnassa, jossa toimii myös Reserviupseerikoulu.Upseerikokelaista kukaan ei koe epäonnistuneensa. Päinvastoin, kaksi kolmannesta kotiutuvista antaa itselleen kiitettävän arvosanan. Upseerikokelaan palvelusaika on kaksi kertaa miehistöä pitempi.Puolustusvoimat tulkitsee tutkimustulosta niin, että kouluttajien vähyys jättää hitaimmat ja heikoimmat varusmiehet vaille riittävää huomiota, toteaa RUK:n sotilaspastori Vesa Auren.