Uutiset

Kokoomus ajaa kotitalousvähennystä työllisyyspakettiin

Kokoomus tuo hallituksen edessä oleviin työllisyysneuvotteluihin kotitalousvähennyksen parantamisen. Puolue ajaa vähennysoikeuden korottamista 900 eurosta 1 200 euroon. Ehdotuksen mukaan verovelvollinen saisi vähentää maksetusta työkorvauksesta 60 prosenttia, kun yläraja nyt on 40 prosenttia.Hallitus valmistautuu neuvottelemaan työllisyyttä parantavista toimista, joilla se voisi omalta osaltaan edesauttaa laajan tuloratkaisun syntymistä.Kokoomuksen ehdotusta on ryhdytty viemään eteenpäin myös eduskunnassa. Kansanedustaja Hanna Markkula-Kivisilta jätti asiasta lakialoitteen perjantaina. Aloitteen on allekirjoittanut 105 kansanedustajaa.Kokoomuksessa uskotaan, että ehdotetuilla muutoksilla mahdollisuudet kotitalousvähennyksen käyttöön laajenevat ja "sen myönteiset vaikutukset lisääntyvät niin palkkaajien kuin palkattavienkin kohdalla".