Uutiset

Ketut hävitettävä eläinjätteen käsittelylaitoksessa

Länsi-Suomen ympäristökeskus on päättänyt, että botuliini-myrkytykseen kuolleet ketut on ensisijaisesti toimitettava suurriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen. Eläinjätteitä ei todennäköisesti voitaisi käsitellä eläinjätteen polttolaitoksessa riittävän nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Myös saastunut rehu on toimitettava käsiteltäväksi samalla tavalla. Jäte luokitellaan suurriskiseksi eläinjätteeksi, joka on käsiteltävä eläinjätteen polttolaitoksessa tai suurrisikisen eläinjätteen käsittelylaitoksessa.Vahinkoilmoituksia on tullut runsaalta 70 tarhalta. Kaikkiaan kuolleita sinikettuja arvioidaan olevan tässä vaiheessa runsaat 50 000.