Uutiset

Hallitus lupaa lisäyksiä työllisyysmäärärahoihin

Pääministeri Paavo Lipposen mukaan hallitus varautuu tukemaan tulopoliittista ratkaisua työllisyyttä edistävin toimin. Muut mahdolliset toimet riippuvat siitä, mikä työmarkkinaosapuolia ensisijaisesti kiinnostaa. Osana pakettia voivat tulla kysymykseen myös verotusta koskevat ratkaisut.Lipponen oli torstaina tyytyväinen siihen, että järjestöt ovat ilmaisseet valmiutensa aloittaa sopimusneuvottelut. Hän kiitteli työmarkkinaosapuolia vastuullisesta asenteesta.Tulopoliittista kokonaisratkaisua tarvitaan Lipposen mukaan juuri nyt ehkä enemmän kuin aiemmin. Erot palkkavaatimusten ja työnantajien tarjouksen välillä ovat nyt kohtalaisen suuret, mutta Lipponen uskoi osapuolilla olevan halua päästä neuvotteluissa myönteiseen tulokseen.