Uutiset

Oikeuskansleri ei löytänyt Sonera-päätöksistä laittomuutta

Oikeuskansleri ei ole löytänyt laittomuuksia Soneran umts-kauppoja koskevassa päätöksenteossa. Oikeuskansleri Paavo Nikulan julkistaman selvityksen mukaan valtioneuvosto tai sen jäsenet eivät osallistuneet kauppoja koskevaan päätöksentekoon. Ministereiden tai virkamiesten ei havaittu rikkoneen virkavelvollisuuksiaan tai toimineen lainvastaisesti umts-asioissa. Puuttuminen yhtiön päätöksentekoon ei ollut lain mukaan mahdollista. Selvityksessä ei ilmennyt, että umts-lupakaupoista olisi keskusteltu epävirallisesti hallituksen piirissä tai hallituksen ja Soneran edustajien välillä. Valtiovallan toiminnan taloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen Nikula ei ottanut kantaa, sillä asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Sama koskee Soneran toimielimiin kuuluvia henkilöitä ja heidän toimintaansa.