Uutiset

Uskonnonvapauslaki uudistetaan perusteellisesti

Uskonnonvapauslaki uudistetaan perusteellisesti. Hallitus antaa perjantaina eduskunnalle esityksen uudesta laista. Uudistuksella on tarkoitus turvata perustuslaissa säädetty uskonnonvapaus.Lain valmistelun loppuvaiheessa eniten keskustelua herätti muutos, jonka mukaan evankelisluterilaista tai ortodoksista uskontoa opettavalta henkilöltä ei enää vaadita näiden kirkkojen jäsenyyttä. Opettajalta vaaditaan vastedes, että hän on suorittanut luokanopettaja- tai aineenopettajakoulutukseen sisältyvät uskonnon opinnot tai että hänellä vastaavat opinnot opetettavassa uskonnossa.Vastedes lailla ei enää kielletä kuulumista samanaikaisesti useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Asia siirretään ratkaistavaksi kussakin yhdyskunnassa. Nykyinen laki on vuodelta 1922. Uusi lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden elokuun alusta.