Uutiset

Sosiaalipalvelut turvataan kansallisella ohjelmalla

Lamavuosina rapautuneet sosiaalipalvelut pyritään saamaan kuntoon kansallisella ohjelmalla. Hallitus on päässyt sopimukseen kehittämisohjelmasta, jonka tavoitteena on turvata ihmisille tärkeimmät sosiaalipalvelut tasapuolisesti kaikissa kunnissa.Kolme selvitysmiestä arvioi vielä tämän syksyn aikana mm. henkilöstön riittävyyttä sekä sitä, miten kansalaiset saavat palveluja eri kunnissa.Sosiaali- ja terveyshuoltoon on arvioitu tarvittavan noin 12 000 työntekijää lisää vuoteen 2010 mennessä. Tämän lisäksi vanhustenhuoltoon tarvittaisiin 6 300 työntekijää, jotta päästäisiin vanhustenhuollon laatusuositusten tasolle. Pikaista korjaamista kaipaavat mm. lapsiperheiden palvelut, vammaisten avustajajärjestelmä, omaishoitajien ylikuormitus sekä päihdehuollon heikentyneet peruspalvelut.