Uutiset

Itälä kaipaa maahanmuuttopolitiikkaa

Sisäministeri Ville Itälän mielestä Suomeen kaivataan kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa. Seuraavan hallituksen tulisi luoda viipymättä yhteiset pelisäännöt ulkomaalaiskysymyksissä. Tarve on korostunut ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen ja inkeriläisiä koskevan lainmuutoksen myötä.'Itälä esitteli tänään eduskunnalle inkeriläisten paluumuuttajien kielitaitovaatimuksien tiukentamista koskevan lakiesityksen. Muuttajilta vaaditaan vastedes riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Sen toivotaan myös edistävän paluumuuttajien kotoutumista ja työllistämistä Suomessa.Itälän mukaan nykyistä järjestelmää on ääritapauksissa käytetty väärin ja Suomeen on tullut myös jonkin verran selkeästi rikollista ainesta. Ongelmana on ollut myös jonon pituus. Odotusaika on nykyisin noin 20 vuotta.