Uutiset

Työmarkkinoiden joustavuus talouden menestystekijä

Työmarkkinoiden joustavuus on tuoreen tutkimuksen mukaan ollut keskeinen tekijä Suomen kansantalouden menestykselle 1990-luvulla. Työelämän joustavuus on mahdollistanut taloudellisen kasvun etenkin elektroniikkateollisuuteen erikoistuneilla yliopistoseuduilla. Suurten kaupunkiseutujen toimiminen talouskasvun moottoreina on edesauttanut yhteiskunnan rakenteellista muutosta ja kehitystä ovat tukeneet hyvinvointivaltion perusinstituutiot.Sisäasianministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön, Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoittaman ja eri yliopistojen tekemän tutkimuksen mukaan Suomi on saanut kritiikkiä erityisesti työttömyyden korkeasta tasosta, siirtolais- ja pakolaisasioiden hoidosta ja alueellisen eriarvoisuuden kasvusta.Ongelmana Suomen työmarkkinoilla ovat edelleen pitkäaikaistyöttömyys ja pätkätyöt.